1 oktober 2022

“De totale Vrede in het hele Universele Scheppingsveld herstellen

De oorspronkelijke wereld is een wereld die echt ontzettend lijkt op deze werkelijkheid. Deze werkelijkheid is nagebouwd van die werkelijkheid. Maar is in potentie veel kleiner aanwezig. Het is afgeslankt. Ik wil daar wel iets over zeggen, bijvoorbeeld over het licht en de kracht.

Wij ervaren hier dat de aarde beschenen wordt door een zon van buitenaf. In de oorspronkelijke wereld is het licht (er) van binnenuit. Het licht komt van binnenuit uit de materie. Net als bij jou. En is daar aanwezig waar jij aanwezig bent. Er is geen zon, die van buitenaf op de aarde schijnt. Er is overal licht. En de kleur van de hemel, zoals wij het hier blauw zien, is daar voortdurend in een staat van een soort goudgele kleur. En alles is net naar gelang van dat wat jij aankunt, in het moment dat je het ervaart.

Zoals wij hier water kennen is water ook in de oorspronkelijke wereld aanwezig. Het lijkt echt als twee druppels water. Op het moment dat wij daar dus zijn, zullen we echt onthutst zijn dat we zo hebben gedacht dat het zo anders is. Maar het is niet zo veel anders; ons vermogen is anders. Het water ervaren wij hier als zo’n doorzichtige vloeistof. Het water is van origine bewustzijn; dat is het hier ook. En dat bewustzijn, dat is levend. En dat levende bewustzijn komt niet persé via een rivier, maar het komt uit de grond. Ik heb bij gigantische rotsen en bergen gestaan waar het water uit de berg kwam. Niet uit één plek, maar uit de berg. Dus water uit het hele oppervlakte. En het water, dat leeft. En dat water is niet doorzichtig in doorzichtigheid, transparantie, maar het water heeft alle kleuren en dan nog in een veelvoud van dat wat we hier fysiek kunnen zien met onze ogen; het heeft een kleurenspectrum dat beweegt als een levend organisme. Je communiceert er mee. En het gaat dwars door je heen.

En je bent in de zuiverste vorm van de natuur, je bent in de zuiverste vorm van een blaadje, wat je ruikt gaat dwars door je heen. Ook hier. De Designers van deze wereld hebben daar beslist rekening mee gehouden. Dit omdat de aarde nodig is voor dit hele experiment, nodig voor de mensen die hier leven – die toen nog helemaal in de beginfase aanwezig waren – om zichzelf te kunnen herinneren. Omdat de sleutel van de aarde, de gevoelens en het bewustzijnsveld van de aarde is. En het mooie is dat dit hele hologram – dus deze Matrix – gekoppeld is aan onze oorspronkelijke wereld.

Wij zitten zelf in een uiterst complexe situatie en dat heeft ook te maken met dat deze aarde waar wij nu zijn, de thuisbasis is, de hoofdbasis in het hele scheppingsveld van het oorspronkelijk menselijk bewustzijn. Dus die aarde ligt in schillen dwars door elkaar  heen en wij zitten nu in het 5 dimensionale bewustzijn, dat is waar we aanwezig zijn, er lopen schillen doorheen die ons neurologisch systeem eigenlijk degenereren, we ervaren een driedimensionale werkelijkheid. Zodra die andere schillen weer gedetecteerd worden door ons bewustzijn, dus wij hebben het vermogen weer om daarmee te kunnen interacteren, dat noemen we ascensie hier, maar het is helemaal geen ascensie, het is het fundamenteel toenemen van ons vermogen. Dan gaan wij dus terug naar een andere planeet en uiteindelijk is dat deze zelfde planeet, alleen wij krijgen al die procenten die we nu niet zien, die geïnterpreteerd worden, krijgen we dan wel zien. En dan krijgen wij een aarde te zien, die 100x groter is dan de aarde waar wij nu bovenop zitten. En die aarde, dat herstel daarvan, dat uiteindelijke herstel daarvan, zal dus de totale vrede om zomaar te zeggen, in het hele universele scheppingsveld herstellen. Evenwicht, eenheid, heelheid. Gelijkwaardigheid.

Doordat wij hier, op dit moment vanuit het veld van de kracht aanwezig zijn, is er een enorme verandering in het bewustzijn van de aarde gaande. De aarde heeft net als wij, ook een neurologisch systeem. Dat zijn niet alleen de meridianen maar dat zijn ook gigantische plasmaschilden, dat zijn de bewustzijnsvelden van het artificiële veld, dat gebouwd is door die designers en doordat wij hier zijn en zoveel kracht brengen en de “force” echt tot leven laten komen in onszelf, daardoor vindt er een enorme bekrachtiging plaats in het niet fysieke deel van de aarde, dus in de bouwstenen achter de codes, waar de aarde uit opgebouwd is. Doordat wij aanwezig zijn en dus waarnemen in dit veld, dat de aarde er is en dat de aarde een prachtige, mooie, levende bibliotheek is en we gaan het over de hele wereld steeds dieper voelen en weer zien en daardoor verandert er iets in het metafysische veld van de aarde, dus in het neurologische systeem van de aarde, dat niet fysiek is en komen er allerlei verschillende resonanties. Die resonanties, de lichtcodes van de aarde, reageren op onze emoties, dus jouw aanwezigheid, ja, en daardoor ontstaat er vanuit de binnenkant van de aarde, niet helemaal vanuit het centrum maar vanuit een andere laag, ontstaan er resonantievelden. Dat zijn lichtvelden, en die gaan aan de oppervlakte van de aarde en dat zijn gevoelens van de aarde. En die gevoelens die komen naar buiten, die gaan door de grond heen. Die kunnen zich in gewassen verspreiden, die kunnen zich ook door muren verspreiden en door de atmosfeer en door vruchten. Dat maakt helemaal niks uit, en die manifesteren zich. Dat zijn emoties die wij met elkaar terugbrengen in dit veld. En vervolgens laat zich dat zien in bepaalde gewassen en vervolgens gaat die resonantie vanuit het gewas omhoog, gaat door de atmosfeer, gaat helemaal door het magnetisch veld, en vervolgens buigt dat af via het veld zo helemaal rondom de aarde en dan worden die emoties, die krachtvelden, bewustzijnsvelden, rondom de aarde gebracht en aan de onderkant komt het weer binnen en dan gaat het de aarde weer in en daar wordt het krachtveld weer opnieuw versterkt. Zo verplaatst de energie zich net als de vorm van een appel.”

Martijn van Staveren

uit: De Designers van ons (experimentele) Universum de Huargardiaanse beschaving – Earth Matters